EcoDesign-värmare Ecodesign och elelement

Ecodesign och elelement – Nya krav på elvärme

I syfte att reducera den europeiska energiförbrukningen ställer EU nya krav på energiförbrukande produkter, även kallat Ecodesign-direktivet. I direktivet fastställs minimikrav för olika sorters rumsvärmare.

Sedan 1 januari 2018 har nya villkor fastställts för privat och kommersiell användning av rumsvärmare. I förordningen ingår produkter såsom elgolvvärme och elradiatorer.

Enligt de nya reglerna måste varje fast monterad elradiator vara utrustad med en timer (antingen per dygn eller per vecka) samt ha ytterligare funktion(er) som adaptiv start, öppet fönster avkänning och fjärrstyrningsoption i olika kombinationer beroende på typ av radiator. Fast monterade elradiatorer som endast har en traditionell termostat med on-off knapp uppfyller inte de nya kraven enligt Ecodesign.

Det är varje tillverkares och importörers ansvar att se till att deras produkter uppfyller kraven i berörda Ecodesign- och energimärkningsförordningar (elradiatorer är undantagna från energimärkning). Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för Ecodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Ecodesign och elelement: Alla LVIs elradiatorer och handdukstorkar uppfyller Ecodesign -direktivet.

Mer att läsa på: http://www.energimyndigheten.se